http://www.ksiazek.net.pl/
Prawo

O nas


Kancelaria radcy prawnego Małgorzaty Książek świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Celem Kancelarii jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, starannie i profesjonalnie. Indywidualne podejście do każdego klienta, rozpoznanie jego potrzeb i problemów, pozwala nam na zaoferowanie najlepszych rozwiązań prawnych, zarówno w zakresie stałej, jak i doraźnej pomocy prawnej.

Staramy się aby każdy klient był zadowolony z naszych usług. W trosce o ich dobro i jakość  gruntownie oraz uczciwie analizujemy każdy problem i przed podjęciem się prowadzenia sprawy rzetelnie informujemy klienta o naszym stanowisku, oceniając szanse osiągnięcia celu. Wspólnie z klientem konsultujemy strategię działania.

 

Sumienność i fachowość prowadzonej przez Kancelarię obsługi prawnej sprawia, iż cieszymy dużym zaufaniem i sympatią naszych Klientów.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną w postaci:

* konsultacji prawnych,
* sporządzania projektów umów,
* sporządzania opinii prawnych,
* przygotowywania pism procesowych,
* reprezentowania przed sądami i organami administracji,
* reprezentowania w negocjacjach,
* windykacji należności.


Wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom na­szych Klien­tów, uru­cho­mi­li­śmy usługę – po­rady prawne on­line. Usługa ta umoż­li­wia Pań­stwu ko­rzy­sta­nie z usług praw­nych świad­czo­nych przez nas, bez ko­niecz­no­ści wy­cho­dze­nia z domu, nie ba­cząc na dzie­lącą Nas od­le­głość.

 

Nasza specjalność to m.in.: porady prawne, obsługa przedsiębiorców, prawo cywilne (w szczególności odszkodowania),  prawo gospodarcze,  rodzinne (rozwody).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą pomocy prawnej.